MNiSW ogłosiło wyniki kategoryzacji jednostek naukowych

RSS

Po raz pierwszy, według nowych zasad, uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych w całym kraju. Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie - miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej jednostkom dotacji. Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, dokonywane były one według specjalnie przyjętego algorytmu, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.
Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji uplasował się w wysokiej kategorii "A" osiągając następujące wyniki w poszczególnych kategoriach:

Kryterium I - Osiągnięcia naukowe i twórcze Kryterium II - Potencjał naukowy Kryterium III - Materialne efekty działalności naukowej Kryterium IV - Pozostałe efekty działalności naukowej Ocena końcowa
Wydział IEiT AGH 51,97 525,00 12,64 84,50 63,58

Szczegółowe informacje odnośnie wykazu kategorii jednostek naukowych znajdziesz na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauk...

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards