Umowa o współpracy z V LO im. A Witkowskiego w Krakowie

RSS

W dniu 3 marca 2016 r. Katedra Informatyki AGH podpisała umowę o współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie. Zgodnie z postanownieniami umowy, Katedra Informatyki obejmie patronatem klasę o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym w roku szkolnym 2016/2017. W ramach porozumienia, przedstawiciele Katedry przeprowadzą zajęcia fakultatywne z dziedziny informatyki. Uczniowie uzyskają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kierunku studiów stacjonarnych Informatyka, dostępu do laboratoriów Katedry Informatyki a także uczestnictwa w pracach Koła Naukowego BIT

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards