Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” nabiera rozmachu

RSS
6 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektem „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W posiedzeniu uczestniczyli członek zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prorektor ds. Nauki AGH Zbigniew Kąkol, Kierownik Katedry Informatyki i koordynator projektu MRPO MChE Krzysztof Zieliński oraz zaproszeni goście: Dyrektor Generalny CISCO Polska Dariusz Fabiszewski, Dyrektor ds. Technicznych CISCO Polska Maciej Szeptycki oraz v-ce Prezes Solidex S.A. Tomasz Kłodnicki. Podczas spotkania został zaprezentowany model klasy multimedialnej, która dzięki najwyższym standardom technologicznym umożliwia dostarczanie innowacyjnych usług edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie. Prezentacji funkcji multimedialnej klasy dokonano w czterech scenariuszach:

1.    Wykorzystanie klasy multimedialnej w modelu zdalnej lekcji,
2.    Zdalna wizyta na zajęciach w laboratorium sieci komputerowych Katedry Informatyki,
3.    Zdalne uczestnictwo w wykładzie na uczelni z udziałem zdalnego eksperta,
4.    Zdalna wizyta w laboratorium wizualizacji Katedry Informatyki.

Taki sposób prezentacji miał na celu realistycznie przybliżyć funkcjonowanie platformy informatycznej dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystujących technologię chmury obliczeniowej, umożliwiającej współpracę pomiędzy jednostkami edukacyjnymi, przykładowo w prowadzeniu wirtualnych zajęć. Przypomnijmy, iż w styczniu bieżącego roku została podpisana umowa na realizację „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” - nowatorskiego projektu edukacyjnego, w którym największe uczelnie w Krakowie wspólnie z samorządami nadzorującymi szkoły ponadgimnazjalne współpracują w celu stworzenia innowacyjnej platformy przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych przy wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

   

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards