Sukcesy absolwentów Katedry Informatyki w konkursie organizowanym przez PTI

RSS

Z przyjemnością informujemy, że prace magisterskie absolwentów Katedry Informatyki zostały nagrodzone w XXXII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Trzecią nagrodę w konkursie otrzymali mgr inż. Andrzej Dębski oraz mgr inż. Bartłomiej Szczepanik za pracę pt. "Scalable Architecture of Cloud Application Based on CQRS and Event Sourcing" (promotor: dr inż. Maciej Malawski). Praca powstała w ramach realizowanego w Katedrze Informatyki projektu PaaSage. Wyróżnienie uzyskała praca mgr inż. Bartosza Niemczury pt. "Analiza wpływu w wybranych mediach społecznościowych" prowadzona przez dr inż. Annę Zygmunt wspólnie z mgr inż. Bogdanem Gliwą. 

Do konkursu przyjęto 29 prac wykonanych w roku akademickim 2014/2015 w 11 krajowych wyższych uczelniach: w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w Politechnice Gdańskiej, w Politechnice Poznańskiej, w Politechnice  Rzeszowskiej, w Politechnice  Warszawskiej, w Politechnice Wrocławskiej, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Uniwersytecie Warszawskim, w Uniwersytecie Wrocławskim. W dniu 11 grudnia 2015 r. we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab.inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. Politechniki Wrocławskiej dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący) oraz  prof. dr hab. inż. Marian Noga, uwzględniając opinie Recenzentów prac, rozstrzygnęła tegoroczny konkurs. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 15 stycznia 2016 r. we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards