Otwarcie laboratorium IPv6 w Centrum Informatyki

RSS

  Polska przygotowuje się do IPv6 z pomocą Cisco 

Nowe laboratorium IPv6 przekazane krakowskiej AGH przez Cisco będzie częścią międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowych.

"Laboratorium iPv6 doskonale uzupełnia bazę laboratoryjną Katedry Informatyki i wpisuje się bardzo dobrze w prowadzony nurt dydaktyki  i badań związanych z Internetem Przyszłości. Jego utworzenie stanowi konsekwencje bardzo dobrej współpracy CISCO i AGH  i  wzmacnia pozycję Katedry Informatyki jako wiodącej jednostki kształcącej we współpracy międzynarodowej specjalistów dla przemysłu IT"

Prof. Krzysztof Zieliński,
Kierownik Katedry Informatyki

  

  Firma Cisco i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie informują o otwarciu laboratorium do prowadzenia szkoleń i badań dotyczących protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6).
Laboratorium, którego uroczyste otwarcie nastąpi wkrótce w nowym Centrum Informatyki AGH, jest integralną częścią międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowo-badawczych specjalizujących się w IPv6. Może być połączone z laboratorium IPv6 zarządzanym przez francuską sieć naukowo-badawczą RENATER z centralą w Paryżu oraz dwudziestoma  podobnymi ośrodkami na całym świecie.
  Celem laboratorium jest utworzenie otwartego środowiska do weryfikacji rozwiązań, konfiguracji sieci i aplikacji opartych na protokole internetowym nowej generacji, IPv6. Umożliwia ono szkolenie specjalistów w dziedzinie Internetu z wyższych uczelni, administracji państwowej i branży telekomunikacyjnej, zarówno na miejscu, jak i z wykorzystaniem dostępu wirtualnego, na temat nowatorskich technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związanych z wdrażaniem IPv6. 
  Pod względem technologii i wyposażenia w sprzęt laboratorium w AGH jest dokładną repliką laboratorium paryskiego. Obydwa laboratoria są połączone europejską siecią transmisji danych GEANT używaną przez społeczności naukowe i edukacyjne. Laboratoria są połączone w taki sposób, że możliwe jest wykorzystywanie wolnych zasobów obu ośrodków: jeżeli jakiś badacz chce przeprowadzić testy w czasie, gdy jedno z laboratoriów jest zajęte, można go skierować do drugiego.  
    Laboratorium ułatwi AGH uczestniczenie w projekcie 6DEPLOY finansowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej, w którym jest zaangażowanych 20 instytucji z całego świata. Cisco bierze udział w projekcie  6DEPLOY-2, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o IPv6 i wspomaganie jego wdrażania w infrastrukturze cyfrowej i środowiskach przemysłowych w Europie. Laboratoria do szkoleń w obszarze IPv6 tworzone w ramach tej struktury są budowane zgodnie z jednolitą specyfikacją, co umożliwia wykorzystywanie w nich tych samych materiałów szkoleniowych  z programu 6DEPLOY-2. W naturalny sposób laboratoria IPv6 powstają więc w centrach wiedzy o IPv6 w poszczególnych krajach.
    Firma Cisco, jako pionier technologii IPv6, odgrywała ważną rolę w promowaniu rozwoju IPv6 w różnych  instytucjach standaryzacyjnych, w tym w Internet Engineering Task Force, a także dostarcza szeroką gamę produktów i kompleksowych rozwiązań IPv6. Prace badawczo-rozwojowe firmy koncentrują się na nowych obszarach, takich jak wykorzystanie protokołu IPv6 do przesyłania głosu i wideo (Voice over IPv6 i Video over IPv6).
    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WSPÓŁPRACY CISCO Z AGH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards