Student Informatyki w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RSS

Z przyjemnością informujemy, że w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się student Informatyki - p. Maciek Golik. Na rok akademicki 2013/2014 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3.755 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 3.001 wniosków studentów i 754 wnioski doktorantów. Po dokonaniu oceny Zespół ustalił rankingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według największej liczby punktów. Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów w dniu 6 grudnia 2013 r. Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podjęła decyzję o przyznaniu:

  • 934 stypendiów dla studentów,
  • 84 stypendiów dla doktorantów.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 35,75 pkt – w przypadku studentów i 61 pkt – w przypadku doktorantów.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 dla studentów i doktorantów znajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards