Centrum Informatyki wyróżnione w konkursie o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

RSS


Już po raz siódmy została przyznana Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Uroczysta gala, na której zostały rozdane nagrody, odbyła się 26 czerwca bieżącego roku. W konkursie zostały przyznane cztery wyróżnienia, w tym jedno dla Centrum Informatyki AGH.

Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH, ul. Nawojki 11 w Krakowie
Autor: APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura Sp. z o.o.
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), WPBP nr 2 Wrobis S.A.
Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Projekt i realizacja stanowią kreację nowoczesnej i 'eleganckiej' architektury. Prostymi środkami uzyskano efekt zdyscyplinowanej geometrii architektonicznej. Obiekt cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca. Stylistycznie projekt nawiązuje do dobrych wzorów architektury modernistycznej”
<<<Więcej o konkursie>>>

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards