Podania do Dziekana dr inż. M. Gajęckiego

RSS

Szanowni Państwo,
Studenci kierunku Informatyka ,

Z uwagi na konieczność zaplanowania zajęć dydaktycznych na semestr letni, a w szczególności liczby grup laboratoryjnych, bardzo proszę o wcześniejsze złożenie podań dotyczących:

    przepisywania uzyskanych wcześniej ocen dotyczących semestru letniego;
    reaktywacji na semestr letni;
    przeniesień z innych wydziałów lub uczelni na semestr letni.

Dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia podania proszę złożyć do dnia 5.02.2016.
Dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia podania proszę złożyć do dnia 12.02.2016.

Podania najlepiej przynieść osobiście na dyżur, można też złożyć podania w dziekanacie lub wysłać pocztą. Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

Marek Gajęcki
Prodziekan Wydziału IEiT

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards