Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

RSS

Stypendia krajowe dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej W dniu 25 marca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Stypendiów krajowych dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wśród 121 stypendystów reprezentujących pełen przekrój przez uprawiane w kraju dyscypliny naukowe wyróżniono troje młodych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej. Laureatami zostali: pani dr inż. Teresa Gumuła z Katedry Biomateriałów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz panowie mgr inż. Tomasz Arodź i mgr inż. Maciej Malawski z Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną organizacją wspierającą rozwój naukowy kraju. Jest cel wyznacza dewiza "wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi". Fundacja realizuje szereg programów adresowanych do uczonych na kolejnych szczeblach kariery naukowej. Przyznaje m.in. prestiżową Nagrodę FNP, zwaną powszechnie "polskimi Noblami". Stypendia krajowe dla młodych uczonych skierowane są do najmłodszych badaczy, rozpoczynających dopiero karierę naukową. Przyznawane są w drodze konkursu w oparciu o oryginalny, twórczy dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, zwłaszcza w uznanych periodykach o zasięgu międzynarodowym. W roku 2006, wśród laureatów najliczniej reprezentowani byli przedstawiciele uniwersytetów (63 osoby) oraz instytutów PAN (19 stypendystów). Przedstawiciele uczelni technicznych zdobyli 18 stypendiów. W tej grupie Akademia Górniczo-Hutnicza uplasowała się na trzecim miejscu pod względem liczby stypendystów, ustępując jedynie Politechnice Wrocławskiej (5 laureatów) i Warszawskiej (4 osoby). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w dziedzinie informatyki, spośród czterech przyznanych stypendiów dwa trafiły do młodych uczonych z Katedry Informatyki AGH.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards