Wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki

RSS

Do XVII konkursu zgłoszono 23 prace, wykonane w roku akademickim 1999/2000 w dziewięciu krajowych wyższych uczelniach: w Akademii Górniczo-Hut-niczej w Krakowie (6), w Akademii Ekonomicznej w Poznań i u (2), w Politechnice Gdańskiej (2), w Politechnice Poznańskiej (2), w Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1), w Politechnice Warszawskiej (4), w Uniwersytecie M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2), w Uniwersytecie Warszawskim (3) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1).

Na posiedzeniu w dniu 20. grudnia 2000 roku we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie:

prof.dr hab.inz. Czesław Daniłowicz (przewodniczący), prof, dr hab.inz. Zbigniew Huzar, dr inz, Lech Made-yski, prof, dr hab. inż. Jan Magott, prof, dr hab. Zygmunt Mazur dr inz. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie recenzentów prac konkursowych, przyznała:

Pierwszą nagrodę (1 600 zł) -mgr inż. Paweł PLASZCZAK za pracę pt. „Hydra: Zdecentralizowane środowisko do obliczeń rozproszonych. Projekt systemu i implementacja prototypu", wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektroniki, Automatyki i Informatyki, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Marian Bubak).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards