Zapraszamy na seminarium mgr-a inż. Michała Kępskiego

RSS

Zapraszamy na seminarium mgr-a inż. Michała Kępskiego z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego pt:"Detekcja upadku i wybranych akcji na sekwencjach obrazów cyfrowych”

  Seminarium odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia b.r. (czwartek), o godz. 11:00 w sali 1.36 w budynku D-17, przy ulicy Kawiory 21.
  Plan Seminarium:

Temat: „Detekcja upadku i wybranych akcji na sekwencjach obrazów cyfrowych”

Plan seminarium
1.    Omówienie problemu detekcji upadku – problematyka upadków osób starszych w kontekście starzejącego się społeczeństwa, statystyki, trudności związane z detekcją upadku, wymagania stawiane systemom detekcji upadku.
2.    Aktualny stan prac – jakie podejścia najczęściej stosują inni podczas detekcji upadku, jakie czujniki są stosowane, jakie osiągają wyniki (skuteczność detekcji).
3.    Proponowane podejście – detekcja upadku w oparciu o Kinect oraz akcelerometr, charakterystyka wykorzystanego systemu wizyjnego, wady oraz zalety.
4.    Algorytmy przetwarzania obrazu – omówienie (wydzielanie tła,  uaktualnianie tła, segmentacja osoby, detekcja podłoża, v-disparity oraz RANSAC).
5.    Metody klasyfikacji i rozpoznawania wykorzystane przy detekcji upadku – system rozmyty, aktualne badania nad klasyfikacją (klasyfikator k- najbliższych sąsiadów, omówienie wektora cech).
6.    Metody detekcji zachowań
7.    Prezentacja wyników detekcji upadków
8.    Rozszerzenie systemu o nowe sensory – urządzenia: smartphone oraz smartwatch, lokalizacja GPS
9.    Wykorzystanie systemu do detekcji ataku epilepsji – trudności związane z detekcją ataku padaczki, wymagania stawiane systemom, istniejące rozwiązania, możliwość adaptacji systemu do detekcji ataku epilepsji.
10.    Własny wkład, pokrewne prace
11.    Dalsze prace
12.    Podsumowanie
13.    Publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards