Nagroda "2012 IBM Open Collaborative Faculty Award"

RSS
IBM przyznał Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nagrodę „2012 IBM Open Collaborative Faculty Award”.  Nagrodę przyznano w dowód uznania dla wysokiej jakości programu nauczania oferowanego przez Katedrę Informatyki AGH oraz istotnej roli jaką Katedra Informatyki pełni w procesie rozwoju branży IT. Nagroda „IBM Open Collaboration Faculty Award” jest niezwykle prestiżową nagrodą przyznawaną co roku uniwersytetom na całym świecie za wybitne osiągnięcia w zakresie wspólnych badań oraz promocji innowacji programowych mających na celu rozwój w dziedzinach strategicznych z punktu widzenia IBM.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards