Minister nauki spotkała się z Polakami pracującymi w CERN

RSS

Z początkiem września Prof. Barbara Kudrycka odwiedziła Europejskie Centrum Badań Jądrowych CERN pod Genewą. Istniejący od 1954 r. ośrodek badawczy CERN był pierwszą wspólną europejską inicjatywą, która stała się wzorem międzynarodowej współpracy naukowej. W pracach CERN bierze udział 20 europejskich państw. W laboratoryjnym kompleksie na granicy Francji i Szwajcarii pracuje ponad 8 tysięcy naukowców, techników, inżynierów oraz pracowników administracji. Wśród nich jest ok. 270 uczonych i inżynierów z Polski w tym także studenci i absolwenci Katedry Informatyki. Studenci Katedry Informatyki odbywający praktyki letnie w tym ośrodku reprezentowani byli na spotkaniu z Panią Minister przez pana Michała Kijanię, studenta kierunku Informatyka, który obecnie kończy 3-miesięczne praktyki uczestnicząc w eksperymencie TOTEM w ramach programu Erasmus. Prof. Kudrycka zapoznała się z wkładem polskich naukowców w realizację projektów naukowych i wyraziła uznanie dla wysiłków Katedry Informatyki w ułatwieniu studentom AGH współpracy z ośrodkiem badawczym CERN.

W lipcu bieżącego roku mieliśmy przyjemność poinformować, iż Katedra Informatyki została oficjalnym partnerem eksperymentu TOTEM (z ang. TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) prowadzonego przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych (CERN). Uzyskanie tego statusu jest wynikiem uznania kierownictwa eksperymentu dla wkładu pracowników, doktorantów i studentów Katedry Informatyki dla badań prowadzonych w tym eksperymencie. Więcej informacji na temat współpracy Katedry Informatyki z CERN'em znajdziesz w aktualnościach na naszej stronie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards