Konferencja "Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy. Ponad barierami w edukacji"

RSS
24 października br. w Katedrze Informatyki AGH odbędzie się konferencja pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy. Ponad barierami w edukacji”. Pomysłodawcami wydarzenia są Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to nowatorski projekt edukacyjny, w którym największe uczelnie w Krakowie wspólnie z samorządami nadzorującymi szkoły ponadgimnazjalne współpracują w celu stworzenia innowacyjnej platformy przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych przy wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Więcej na temat projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” znajdziesz na stronie: http://e-chmura.malopolska.pl/

     PROGRAM KONFERENCJI
9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 - 10:00 Otwarcie konferencji
  Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Olivier Kohler – Senior Vice President Global Business Services Cisco / on-line
 10:00 - 11:00 Prezentacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy”
  Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Małopolska Chmura Edukacyjna – strategiczne przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Nauki AGH - Małopolska Chmura Edukacyjna – partnerstwo na rzecz nowoczesnej edukacji
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Koordynator Projektu MCHE - Przedstawienie projektu pilotażowego Małopolska Chmura Edukacyjna - Dz. 1.2 MRPO
Krzysztof Głomb, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" - Zastosowanie dydaktyki cyfrowej w nauczaniu - doświadczenia projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego
 11:00 - 11:30 Przerwa kawowa oraz konferencja prasowa
 11:30 - 12:30  Dyskusja Panelowa - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
  Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Dr Andrzej Kurkiewicz – Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW
Aleksandra Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego MIR
Agnieszka Zielińska – Naczelnik Wydziału Wspierania Zarządzania w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN
Katarzyna Kuczmęda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki AGH
Dr hab. Maria Próchnicka – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Pytania i odpowiedzi - dyskusja otwarta
12:30 - 13:00 Pokaz lekcji on-line z obszaru Informatyka przeprowadzonej w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna
  Dr inż. Łukasz Czekierda
13:00 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:30 Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w edukacji
 

Prezentacje
Marek Ruciński, Andrzej Olsztyński – "IBM Connections - perspektywa wykorzystania  platformy społecznościowej w  Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej"
Artur Bar, X Trainings – Koncepcja szkoleń wirtualnych w oparciu o platformę Cisco Netspace
Wojciech Pilarski – Dyrektor Działu Rozwoju Solidex S.A. - „Solidny partner jako element powodzenia projektu”
Dr Łukasz Srokowski, Fabryka Przyszłości, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"- Wsparcie aktywizujących metod dydaktycznych zasobami i narzędziami cyfrowymi - praktyczne doświadczenia projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego

Podsumowanie
Dariusz Fabiszewski – Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland
Dr inż. Zbigniew Skotniczny – Prezes Solidex S.A.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński – Koordynator Projektu MCHE

15:30 - 15:50 Przerwa kawowa
15:50 - 17:00 Debata – uwarunkowania edukacyjno-organizacyjne oraz realizacja zajęć w poszczególnych obszarach tematycznych projektu Małopolska Chmura Edukacyjna
  Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM
Bogusław Waksmundzki – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Tomasz Malicki – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
Grażyna Pabis-Mazur – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach / on-line
Anna Olszańska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie / on-line
Dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. nadzw. – Kierownik projektu MCHE / Uniwersytet Pedagogiczny
Dr Marian Piekarski – Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur – żywność i środowisko / Uniwersytet Rolniczy
Dr Piotr Buła – przedsiębiorczość / Uniwersytet Ekonomiczny
Dr inż. Estera Michnowska – chemia / Politechnika Krakowska
17:10 - 17:20 Zamknięcie konferencji
 

 Zobacz dokumentację fotograficzną z wydarzenia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards