Katedra Informatyki oficjalnym partnerem eksperymentu TOTEM

RSS

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Informatyki została oficjalnym partnerem eksperymentu TOTEM (z ang. TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) prowadzonego przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych (CERN). Uzyskanie tego statusu jest wynikiem uznania kierownictwa eksperymentu dla wkładu pracowników, doktorantów i studentów Katedry Informatyki dla badań prowadzonych w tym eksperymencie. TOTEM jest jednym z detektorów przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), który rejestruje wyniki zdarzeń w nim zachodzących. Eksperyment, który rozpoczął się w 2004 roku ma na celu badanie całkowitych przekrojów czynnych, rozpraszania elastycznego i dysocjacji dyfrakcyjnej. W roku 2012 roku brało w nim udział 143 naukowców z 9 instytutów oraz 7 krajów. Realizacja badań, w których aktywnie uczestniczy Katedra Informatyki wymaga implementacji i budowy najnowocześniejszych systemów informatycznych.

Więcej informacji o eksperymencie TOTEM znajdziesz na stronie  http://home.web.cern.ch/about/experiments/totem.

Studenci Informatyki AGH mają możliwość uczestniczenia w eksperymencie TOTEM w ramach praktyk wakacyjnych programu Erasmus. Informacje odnośnie rekrutacji kandydatów znajdziesz na naszej stronie: www.ki.agh.edu.pl/strona/praktyki-zagraniczne. W latach 2009-2013 28 studentów odbyło praktykę w CERN'ie. Warto podkreślić, iż 2 prace magisterskie i 4 inżynierskie zostały wykonywane na potrzeby i przy współpracy z tym ośrodkiem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards