Wyniki konkursu na najem lokalu użytkowego w CI AGH

RSS
WYNIKI OGŁOSZONEGO KONKURSU NA NAJEM NA OKRES 3 LAT LOKALU UŻYTKOWEGO
usytuowanego w budynku CENTRUM INFORMATYKI 
przy ul. Kawiory 21 w Krakowie
o powierzchni całkowitej 132 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – restauracji.
Zgodnie z regulaminem konkursu w dniu 30 lipca 2012 o godz. 10:00
dokonano otwarcia zgłoszonych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej – restauracji, przy:

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków w CENTRUM INFORMATYKI

Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert i wybrała ofertę najkorzystniejszą, która
otrzymała najwięcej punktów. Wybrana została:
Firma Handlowo-Usługowa „NIZI” z siedzibą Plac Na Groblach 22 w Krakowie
Zaproponowany termin uruchomienia działalności gastronomicznej przez Firmę:
1 Wrzesień 2012, po podpisaniu umowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards