Dyplomy ukończenia szkolenia realizowanego w ramach projektu MChE rozdane

RSS

30 września 2014 r. pracownicy jednostek zaangażowanych w realizację projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” odebrali dyplomy ukończenia szkolenia zorganizowanego przez koordynatora Projektu - Katedrę Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z firmą CISCO Systems Polska. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak:

- konstrukcja infrastruktury projektu MChE
- konfiguracja urządzeń infrastrukturalnych sieci przewodowych i bezprzewodowych
- techniki zabezpieczania sieci komputerowych
- obsługa terminali wideokonferencyjnych Cisco TelePresence,
- obsługa tablicy interaktywnej SMARTboard,
- tworzenie zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania SMART,
- obsługa oprogramowania Cisco WebEx Meeting Server, Social Server,
- aranżacja sesji multimedialnych.

Dyplomy wręczyli uczestnikom szkolenia Prof. Krzysztof Zieliński, Kierownik Katedry Informatyki oraz Maciej Szeptycki, Dyrektor Techniczny firmy CISCO Systems Polska.

Przypomnijmy, że projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” jest realizowany od marca bieżącego roku. Projekt mający na celu umożliwienie uczniom kontaktu z uczelnią, zmniejszenie wykluczenia edukacyjnego poza dużymi miastami i zainteresowanie kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacją regionu jest wdrażany w 21 szkołach ponadgimnazjalnych z Małopolski. Program wpisuje się w strategiczne projekty rozwoju edukacji w Polsce wprowadzając jakościową zmianę w procesie dydaktycznym dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i narzędziom jakie oferuje.

 
 
 
 
     

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards