Zapraszamy na seminarium "Innowacyjne rozwiązania w zakresie zdalnych konsultacji medycznych i zdalnej opieki nad pacjentem".

RSS
Innowacyjne rozwiązania w zakresie zdalnych konsultacji medycznych i zdalnej opieki nad pacjentem
- wyniki wieloletniej współpracy Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej i Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
5 listopada 2014 r.
godz. 10.30 – 15.30, budynek D-17, sala 1.20
Seminarium jest poświęcone dwóm ważnym zagadnieniom współczesnej telemedycyny - problematyce zdalnych konsultacji medycznych danych obrazowych i zdalnej opieki nad pacjentem. Tematyka ta powinna zainteresować zarówno osoby pracujące na stanowiskach menadżerów w Służbie Zdrowia, jak i lekarzy medycyny.
W czasie seminarium zostaną przedyskutowane uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce i na świecie oraz przedstawione dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze posiadane przez Katedrę Informatyki AGH. Katedra od wielu lat współpracuje z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym (KSS) im. Jana Pawła II w Krakowie w rozwoju i eksploatacji systemów telemedycznych.
Wynikiem tej współpracy jest między innymi oprogramowanie TeleDICOM I służące do przeprowadzania zdalnych interaktywnych konsultacji medycznych danych obrazowych (głównie w formacie DICOM). Oprogramowanie działa od wielu lat w Szpitalu. Wykorzystywane jest ono do zdalnej kwalifikacji chorych do zabiegów kardiochirurgicznych, a także służy partnerom projektu "Rzadkie Choroby Kardiologiczne" koordynowanego przez Szpital do dyskusji w międzynarodowym gronie ekspertów (tworzących swoiste wirtualne konsylium) nad terapią rzadkich i skomplikowanych przypadków chorób układu krążenia.
Współpraca z ekspertami z KSS zaowocowała nowymi systemami informatycznymi stworzonymi w Katedrze Informatyki AGH w projekcie IT-SOA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ich przybliżenie stanowi zasadniczy cel Seminarium.
 
Nowa wersja oprogramowania do zdalnych interaktywnych konsultacji medycznych danych obrazowych TeleDICOM II cechująca się nowoczesną architekturą informatyczną i znacznie wzbogaconą funkcjonalnością. Oprogramowanie pozwala na organizację zdalnych - interaktywnych lub nieinteraktywnych - konsultacji medycznych lub samodzielną pracę na nad dokumentacją obrazową. Wachlarz zastosowań oprogramowania jest bardzo szeroki obejmując diagnostykę, dyskusję w gronie ekspertów o charakterze naukowym oraz dydaktykę i prowadzenie prezentacji na konferencjach i warsztatach medycznych.   System do zdalnej opieki TeleCARE, umożliwia wygodne i bezpieczne prowadzenie opieki medycznej dla licznej grupy pacjentów, w szczególności wtedy, gdy istnieje potrzeba kontynuowania opieki szpitalnej nad pacjentem w warunkach domowych. Prezentowane rozwiązanie pozwala także na monitorowanie i nadzorowanie procesu terapeutycznego specyficznego dla wybranej jednostki chorobowej oraz na realizację spersonalizowanych planów leczenia zarówno w długim, jak i w krótkim okresie czasu. Dodatkowo, możliwe jest także przeprowadzanie przekrojowych badań statystycznych związanych z przebiegiem procesu leczenia.

Prelegentami w czasie seminarium będą m.in.:
•    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - kierownik Katedry Informatyki AGH i koordynator projektu IT-SOA
•    dr hab. n. med. Andrzej Gackowski - Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM, Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
•    dr inż. Łukasz Czekierda - adiunkt w Katedrze Informatyki AGH, zaangażowany w rozwój systemu TeleDICOM II
•    dr inż. Tomasz Szydło - adiunkt w Katedrze Informatyki AGH, zaangażowany w rozwój systemu TeleCARE

W czasie seminarium oprócz części wykładowej odbędzie się część warsztatowa z demonstracją działania obu systemów, aby jego uczestnicy mogli się z nimi praktycznie zapoznać i swobodnie porozmawiać z ich twórcami.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na seminarium do 31 października 2014 r., na adres: agnieszka.wojcik@agh.edu.pl.
     
     

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards