Projekty

RSS

IA - Interoperability Architecture

Interoperability Architecture (IA) provides a uniform platform for applications' development over a family of languages and software tools, in a distributed environment. As a building IA component serves STUB specified in a form of generic module which may be customized for diff...

IA - Interoperability Architecture

Interoperability Architecture (IA) provides a uniform platform for applications' development over a family of languages and software tools, in a distributed environment. As a building IA component serves STUB specified in a form of generic module which may be customized for different languages and software tools. Orbix, CORBA-compliant system is used as a glue.  

Status of the project

At this moment IA enables cooperation of components from Strand (info: strand88@sstl.uucp), PCN, Linda, ANSA and Orbix (which also serves as a glue). One with the most important objectives of this work was achieving transparency of services' invocations between components from different environments. For this purpose, stream-like communication mechanism with other IA's environments was developed for declarative systems (Strand, PCN) and Linda, and an idea of gateway was applied for object-oriented systems (ANSA, Orbix).

Current work

  • Translation of more advanced data types between various languages
  • Coordination of components activity
  • Trading of components services
  • Distribution of Dispatching and Binding Module in Orbix
  • Fault-tolerance of components cooperation

AdaptiveR

Celem projektu jest opracowanie, implementacja oraz zbadanie efektywności zastosowań mechanizmów adaptowalności niefunkcjonalnej oraz refleksji w nowoczesnych komponentowych środowiskach klasy middleware zbudowanych nad zwirtualizowanymi zasobami sprzętowymi. Projekt ten dotyczy budowy nowej gen...

AdaptiveR

Celem projektu jest opracowanie, implementacja oraz zbadanie efektywności zastosowań mechanizmów adaptowalności niefunkcjonalnej oraz refleksji w nowoczesnych komponentowych środowiskach klasy middleware zbudowanych nad zwirtualizowanymi zasobami sprzętowymi. Projekt ten dotyczy budowy nowej generacji środowisk klasy middleware przydatnych dla dużych skalowanych aplikacji rozproszonych pracujących w środowisku o zmiennych parametrach infrastruktury. Aplikacje takie są typowe dla systemów mobilnych oraz systemów udostępniania usług w sieciach komputerowych.

Innowacyjność proponowanego projektu polega na podjęciu badań w zakresie adaptowalności rozważanej klasy systemów w powiązaniu z możliwościami jakie stwarzają w tym zakresie nowoczesne systemy wirtualizacji zasobów systemów rozproszonych. Powiązanie poziomu zwirtualizowanego sprzętu z warstwą komponentowego środowiska klasy middleware poprzez wbudowanie odpowiednich mechanizmów adaptacji i refleksji stwarza nowe, niezbadane dotąd możliwości. Jest to jednocześnie podejście będące naturalną konsekwencją postępu jaki dokonuje się na poziomie oprogramowania systemowego.

Koncentracja badań na komponentowych systemach middleware sprawia, iż opracowane mechanizmy adaptacji niefunkcjonalnej i refleksji mogą stanowić uniwersalne usługi systemowe udostępniane aplikacjom opartym o te środowiska w sposób przeźroczysty. Jest to dodatkowe uzasadnienie celu projektu i element rzutujący na wzmocnienie wartości uzyskanych rezultatów badawczych. Efektem projektu będzie opracowanie nowych mechanizmów adaptacji i refleksji dla komponentowych systemów rozproszonych oraz ich implementacja. Stworzy to płaszczyznę dla wieloaspektowych badań, których wyniki będą stanowić przedmiot publikacji naukowych w czasopismach i prezentacji na konferencjach międzynarodowych. Projekt ten jest współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych

Ambient Networks Phase 2

The future wireless world will be filled by a multitude of user devices, and wireless technologies. Simple-to-use, anytime-anywhere network access affordable for everyone is an undisputed must for the eSociety and i 2010 where the user will expect a rich set of communication services independen...

Ambient Networks Phase 2

The future wireless world will be filled by a multitude of user devices, and wireless technologies. Simple-to-use, anytime-anywhere network access affordable for everyone is an undisputed must for the eSociety and i 2010 where the user will expect a rich set of communication services independently of the access used. Devising technologies for true Plug-and-Play networking, efficient use of all infrastructure investments and access competition are the key technical challenges to achieve this vision.

The Ambient Networks project is addressing these challenges by developing innovative mobile network solutions for increased competition and cooperation in an environment with a multitude of access technologies, network operators and business actors. It offers a complete, coherent wireless network solution based on dynamic composition of networks that provide access to any network through the instant establishment of inter-network agreements. The concept offers common control functions to a wide range of different applications and access technologies, enabling the integrated, scalable and transparent control of network capabilities.

The project has three phases. Phase 1 has established the overall approach and developed innovative technical concepts. Phase 2 will prove their viability through implementation, integration, measurements and performance evaluation, enabling concurrent standardisation. The planned effort of approximately 2200 person-months reflects the strategic and technical ambitions of Ambient Networks during its second phase.

Ambient Networks brings together a strong industry-led consortium of the leading operators, vendors, SMEs and research organisations, with the determination, skills and critical mass to create cross-industry consensus for mobile and wireless systems beyond 3G. The results will facilitate the incremental market introduction of new services, and stimulate sustainable growth in the European mobile communications sector.

VLAB

Data rozpoczęcia: , Data zakończenia:

Laboratorium Wirtualne (LW) opracowane w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym znajduje się w czołówce tego typu systemów na świecie. System Laboratorium Wirtualnego umożliwia korzystanie z przyrządów laboratoryjnych poprzez Internet. Dzięki takiemu rozwiązaniu również naukowcy znajdując...

VLAB

Laboratorium Wirtualne (LW) opracowane w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym znajduje się w czołówce tego typu systemów na świecie. System Laboratorium Wirtualnego umożliwia korzystanie z przyrządów laboratoryjnych poprzez Internet. Dzięki takiemu rozwiązaniu również naukowcy znajdujący się poza ośrodkiem badawczym (np. podczas wyjazdów służbowych) oraz uczeni z mniejszych laboratoriów mogą korzystać z bardzo drogich urządzeń pomiarowych takich jak: spektrometr NMR, radioteleskop, mikroskop elektronowy. Właśnie cena tego typu przyrządów powoduje, że są one unikalne i można je spotkać tylko w największych instytutach. Teraz, dzięki Laboratorium Wirtualnemu na ich zakup może złożyć się kilka ośrodków a następnie wspólnie korzystać z ich możliwości. Sama realizacja eksperymentu zazwyczaj nie wystarcza aby uzyskać oczekiwany rezultat. Dane uzyskane podczas badania należy poddać obróbce z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Laboratorium Wirtualne pozwala na połączenie urządzeń laboratoryjnych z serwerami obliczeniowymi i w ten sposób na stworzenie pełnego scenariusza pomiarowego umożliwiającego przeprowadzenie całego badania w optymalny pod względem czasu i wykorzystanych zasobów sposób. Uzyskane w ten sposób dane mogą zostać umieszczone w Naukowej Bibliotece Cyfrowej (NBC) w zorganizowany sposób. NBC oprócz przechowywania danych pomiarowych umożliwia także ich przeszukiwanie, aktualizację, dodawanie referencji do innych tego typu odkryć a przede wszystkim na współdzielenie wyników między badaczami. Oprócz realizacji eksperymentu i jego obróbki nasz system umożliwia wspólną pracę kilku naukowców z różnych miejsc na świecie nad tym samym problemem. Jest to możliwe dzięki narzędziom do pracy grupowej takim jak: wideo-konferencje, grupy dyskusyjne, chat. Obecnie przygotowujemy się do udostępnienia w naszym systemie największego w Polsce spektrometru NMR - Bruker Avance 600 MHz. W tym momencie można już korzystać ze spektrometru Varian Unity 300 MHz a w niedalekiej przyszłości również z największego polskiego radioteleskopu 32 metrowego z Piwnic pod Toruniem.

PL Grid

POIG.02.03.00-00-007/08-00, 2009-2011 The goal of the PL-Grid project is to provide the Polish scientific community with an IT supercomputing platform and a set of advanced tools to enable e-science research in various fields. This infrastructure aims to be compatible wit...

PL Grid

POIG.02.03.00-00-007/08-00, 2009-2011
The goal of the PL-Grid project is to provide the Polish scientific community with an IT supercomputing platform and a set of advanced tools to enable e-science research in various fields. This infrastructure aims to be compatible with existing worldwide Grid frameworks.
http://www.plgrid.pl/en

Studium Connected TV

Data rozpoczęcia: , Data zakończenia:

Projekt obejmował analizę funkcjonalną dostępnych platform tworzenia aplikacji na platformy telewizyjne.  W ramach prowadzonych badań skonstruowano dwie aplikacje eksperymentalne na platformę Samsung Smart TV. Aplikacje zostały przebadane pod kątem komunikacji rozproszonej, współpracy z platfor...

Studium Connected TV

Projekt obejmował analizę funkcjonalną dostępnych platform tworzenia aplikacji na platformy telewizyjne.  W ramach prowadzonych badań skonstruowano dwie aplikacje eksperymentalne na platformę Samsung Smart TV. Aplikacje zostały przebadane pod kątem komunikacji rozproszonej, współpracy z platformami i usługami zewnętrznych dostawców oraz możliwości wykorzystania specyficznych funkcji interfejsu programistycznego (API) telewizorów.

 

Projekt zostało zrealizowany na zlecenie firmy AltaMedia sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards