Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej

RSS

Kierownik: Ewa Gajda-Zagórska,

Kwota: 98 300 PLN,

Sygnatura: DEC-2012/05/N/ST6/03433,

Cel badań: Rozwiązywanie wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej oraz problemów odwrotnych jest często trudnym i kosztownym obliczeniowo zadaniem. Z drugiej strony, tego typu problemy są bardzo ważne, ponieważ pojawiają się w kluczowych dziedzinach technologii, biznesu i medycyny (np. projektowanie związków chemicznych, optymalne projektowanie, defektoskopia, poszukiwanie i eksploatacja złóż naturalnych).
Celem projektu jest stworzenie stochastycznych algorytmów umożliwiających efektywne rozwiązywanie tego typu problemów. Zostanie sformułowana strategia łącząca algorytmy populacyjne oraz przetwarzanie otrzymanych prób genetycznych w celu uzyskania jak największej informacji o rozwiązaniach problemu, np. o położeniu rozwiązań, wielkości basenów przyciągania, spójności zbioru Pareto, jego otoczeniu i innych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards