Sylwetka absolwenta

RSS


Absolwent magisterskich studiów informatycznych otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Absolwent powinien wykazywać się:

 • znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym klasyfikację ich pod kątem złożoności, specyfikację i implementację rozwiązań,
 • umiejętnością przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych,
 • umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu,
 • wiedzą umożliwiającą szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

 

Magister inżynier informatyk powinien ponadto:

 • umieć kierować zespołami programistów,
 • posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych kierunków rozwoju informatyki,
 • orientować się w perspektywach zastosowań informatyki,
 • być przygotowanym do rozpoczęcia pracy naukowej w zakresie informatyki.
 •  

  W zależności od profilu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards