Konkurs na granty dziekańskie w roku 2014

RSS

Na podstawie art. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 z póź. zm.) oraz „Regulaminu konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH” Dziekan Wydziału ogłasza konkurs na „Granty Dziekańskie”, realizowane w ramach dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców. Wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie należy składać w Biurze Administracyjnym Wydziału do dnia 15. września 2014r.

Załącznik 1 - ogłoszenie
Załącznik 2 - wykaz zadań badawczych
Załącznik 3 - wniosek
Załącznik 4 - regulamin

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards