ISMOP

RSS

Pojekt ISMOP ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, który obejmuje:

  • masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym,
  • ich zoptymalizowany przesył,
  • interpretację i analizę z wykorzystaniem symulacji komputerowej
  • dostarczanie zwizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji.

Innowacyjność badań polega na porównaniu wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym.
Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wybudowanie fragmentu wału eksperymentalnego na terenach zalewowych Wisły, a następnie realizację wybranych scenariuszy niszczeniowych.
Wynikiem prac będzie opracowanie:

  • dokładnych i ekonomicznych metod monitoringu,
  • autonomicznego energetycznie pomiaru i przesyłu,
  • dynamicznego modelu symulacyjnego dostosowanego do lokalnych uwarunkowań,
  • wytyczne platformy informatycznej zapewniającej wydajne prognozowanie stanu bezpieczeństwa powodziowego w okresach alarmowych.

Końcowe wyniki projektu zostaną udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie przeciwpowodziowe w kraju.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards