TeleCARE

RSS

System TeleCARE umożliwia wygodne i bezpieczne prowadzenie opieki medycznej na licznej grupie pacjentów w zakresie:

kontynuacji opieki szpitalnej nad pacjentem w warunkach domowych,

 • monitorowania i nadzorowania procesu terapeutycznego specyficznego dla wybranej  jednostki chorobowej,
 • realizacji spersonalizowanych planów leczenia zarówno w długim jak i w krótkim okresie czasu,
 • przeprowadzania przekrojowych badań statystycznych związanych z  przebiegiem procesu terapeutycznego.

Dla kogo ?
Użytkownikami systemu mogą być zarówno pacjenci, jak i pracownicy placówek medycznych. System TeleCARE usprawnia i unowocześnia prace lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów oraz personelu medycznego.
Jest on szczególnie użyteczny przy wspomaganiu leczenia pacjentów wymagających ciągłego monitorowania procesu leczenia, a w szczególności:

 • pacjentów wymagających obserwacji parametrów zdrowotnych po okresie hospitalizacji (związanym np. z przebytą operacją),
 • osób w podeszłym wieku, wymagających stałego kontrolowania parametrów zdrowotnych,
 • osób cierpiących na choroby przewlekłe, wymagających ciągłego nadzorowania procesu terapeutycznego.

Funkcje systemu
System TeleCARE umożliwia:

 • tworzenie planu opieki zawierającego m.in. harmonogram pomiarów medycznych i harmonogram przyjmowanych leków,
 • gromadzenie, analizę i prezentację danych zebranych w trakcie realizacji planu opieki w sposób ergonomiczny dla pacjenta i personelu medycznego,
 • definiowanie stanów zdrowia pacjenta wymagających natychmiastowego powiadomienia personelu medycznego i wysyłanie informacji o zagrożeniach,
 • generowanie statystyk pomiarów oraz analiz przydatnych do wykorzystania w badaniach klinicznych.

Komponenty systemu
System składa się z następujących komponentów:

 • części centralnej, oferującej zaawansowane możliwości gromadzenia, spersonalizowanej analizy i wizualizacji danych,
 • aplikacji mobilnej, umożliwiającej dostęp do wybranej funkcjonalnosci systemu TeleCare z telefonu komórkowego.

System został zbudowany zgodnie z paradygmatem budowy systemów opartym na usługach (ang. Service Oriented Architecture). W związku z tym posiada on możliwości elastycznego konfigurowania i dynamicznego zarządzania poszczególnymi usługami.

Szczegóły na stronie projektu: www.tele-care.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards