UniversAAL

RSS

Strona projektu: http://universaal.org/index.php/en/

Głównym celem  projektu universAAL jest zmniejszanie barier oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny AAL (z ang. Ambient Assisted Living; AAL – wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym). Wraz ze starzeniem się społeczeństwa Europy tradycyjne zasoby służące do pomocy oraz wsparcia funkcjonowania w społeczeństwie ludzi starszych i niepełnosprawnych są coraz mniejsze. Jednocześnie rozwijający się intensywnie rynek usług i urządzeń IT stwarza nowe możliwości w zakresie wpierania funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Wykorzystanie tych możliwości jest uwarunkowane pracami naukowymi i wdrożeniowymi mającymi na uwadze rozwój nowych architektur, usług oraz modeli ich udostępniania w systemach AAL. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach projektu universAAL zostanie opracowana otwarta platforma zgodna z ogólnie przyjętymi standardami, która sprawi, że rozwiązania z rodziny AAL staną się technicznie realizowalne oraz ekonomicznie opłacalne.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards