Prowadzone przedmioty

RSS
Specjalizacje

 1. Systemy rozproszone i sieci komputerowe - S(1)
  Przedmiotem kształcenia w ramach tej specjalności jest problematyka związana z konstrukcją oprogramowania dla nowoczesnych systemów sieciowych umożliwiającego tworzenie usług gromadzenia, transmisji i prezentacji informacji w systemach rozproszonych. Szczególny nacisk położono na organizacje dostępu do danych multimedialnych, ich transmisji i prezentacji na urządzeniach mobilnych, realizujących bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej. Ważny element kształcenia dotyczy bezpieczeństwa w rozproszonych systemach komputerowych, będących podstawa elektronicznych transakcji i handlu. W zakresie technologii budowy oprogramowania sieciowego skupiono się na technikach komponentowych i oprogramowaniu do budowy portali. Zagadnienia te uzupełniono tematyką tworzenia baz danych w skalowanych systemach sieciowych. Szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie wieloprocesorowych systemów komputerowych, klastrów komputerów i architektur metakomputerowych typu GRID. W programie specjalności obok przedmiotów związanych z algorytmami równoległymi, inżynierią środowisk rozległych, sposobami monitoringu obliczeń równoległych, ważne miejsce zajmują nowoczesne architektury komputerowe.

 2. Inżynieria systemów informatycznych i baz danych - S(2)
  Specjalność zorientowana jest na kształcenie informatyków z pogłębioną znajomością problematyki inżynierii systemów informatycznych. Wiodącą tematyką są zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii do wytwarzania oprogramowania, jak również problemy zarządzania przedsięwzięciami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem systemów baz danych. Zwraca się szczególną uwagę na techniki projektowania, specyfikacji oraz realizacji heterogenicznych i zdecentralizowanych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych i wielopoziomowych architekturach, przystosowanych do pracy w środowisku sieci globalnej. Rozważane są różnorodne obszary zastosowań, w tym w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania informacją (bazy danych, hurtownie danych) oraz operowania wiedzą (systemy diagnostyczne, doradcze i decyzyjne).

 3. Systemy interaktywne i metody wizualizacji - S(3)
  Specjalność stanowi odpowiedź na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu szeroko rozumianej grafiki komputerowej, tworzenia animacji oraz tworzenia aplikacji symulujących zjawiska i zdarzenia z otaczającego nas świata. Jeśli aplikacje te zostaną wzbogacone o możliwość interakcji ze strony użytkownika, umożliwi to budowę symulatorów oraz gier komputerowych. Realizacja treści programowych przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności przygotuje jej absolwentów do:
  • projektowania oraz efektywnego implementowania algorytmów symulacji zjawisk rzeczywistych, jak również wprowadzania uproszczeń do modelu informatycznego spełniających wymagania łagodnych systemów czasów rzeczywistego,
  • implementacji algorytmów na nowoczesnych, wielordzeniowych procesorach w tym procesorach graficznych,
  • praktycznego stosowania szeroko rozumianych technik grafiki komputerowej, w tym realizacji renderingu skomplikowanych scen trójwymiarowych w czasie rzeczywistym,
  • realizacji złożonych systemów interaktywnych, w tym symulatorów oraz gier komputerowych,
  • projektowania oraz implementacji systemów wizualizacji wysokorozdzielczej, a przede wszystkim trójwymiarowej. Poruszane w ramach specjalności zagadnienia będą dotyczyć również wizualizacji naukowej dla eksperymentów symulacyjnych z różnych dziedzin,
  • praktycznego wykorzystania aspektów animacji komputerowej.
  Powyższe umiejętności pozwolą absolwentom na podjęcie atrakcyjnej pracy w charakterze programisty, projektanta lub inżyniera wdrażającego złożone systemy interaktywne. Będą również stanowiły podstawę do dalszego pogłębiania wiedzy w tej niezwykle szybko zmieniającej się dziedzinie.
Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3
Nazwa przedmiotu W C L p W C L p W C L p Kat.
Software Engineering of Distributed Systems 2 0 2 6 S
Environments for Network Services Implementation 2 0 2 6 S(1)
Data Base Management Systems 2 0 2 6 S(2)
Object- and Component-oriented Systems 2 0 2 6 S(2)
Object modelling in computer graphics 2 0 2 6 S(3)
Graphical processors in computations and animation 2 0 2 6 S(3)
Parallel programming techniques 2 0 2 4 B(A)
Expert systems 2 0 2 4 B(B)
Stochastic algorithms 2 0 2 4 B(C)
Natural language processing 2 0 2 4 B(D)
Dcentralized and agent systems 2 0 2 4 B(E)
System modelling and simulation 2 0 2 4 B(F)
Network multimedia systems 2 0 2 5 S(1)
Grid systems 2 0 2 5 S
Agile software methodologies 2 0 2 5 S(2)
Data mining 2 0 2 5 S(2)
Reality modelling in simulation and computer graphics 2 0 2 5 S(3)
Real-time rendering 2 0 2 5 S(3)
Parallel algorithms 2 0 2 4 B(A)
Sieci neuronowe 2 0 2 4 B(B)
Continuous Process Simulation and Adaptive Algorithms 2 0 2 4 B(C)
Wprowadzenie do semantyki języka naturalnego (en) 2 0 2 4 B(D)
Programming of Multi-Agent and Multi-Robot Systems 2 0 2 4 B(E)
Heuristic methods of optimisation 2 0 2 4 B(F)
Mobile systems 2 0 2 6 S
Systemy wysokiej dostępności 2 0 2 6 S(1)
Archivation and security of data 2 0 2 6 S(1)
Advanced system integration techniques 2 0 2 6 S(2)
Knowledge engineering and machine learning 2 0 2 6 S(2)
Data processing in mobile environments 1 0 1 3 S(2)
Project management 1 0 1 3 S(2)
Computer game technologies 2 0 2 6 S(3)
Virtual reality and visualisation 2 0 2 6 S(3)
Animation programming 2 0 2 6 S(3)


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards